Prisinformation

CAN-material

För CAN-materialet (CAN-S, CAN-Ä, CAN-U/I, CAN-RPS eller CAN-M) betalar Ni en engångs-kostnad för en fleranvändar-LICENS av 2.000 kr (+ porto + moms), INKLUSIVE en valfri CAN-version. Rabatter vid samtidig beställning av flera versioner. Fri kopieringsrätt av materialet, enligt överenskommelse, för respektive institution/enhet.

Öppet seminarium i Jönköping enligt annonsering på hemsidan och/eller via inbjudan per e-post. Kostnad 3.800 kr + moms per deltagare. Rabatt:1.000 kr rabatt per person för enheter som skickar fler deltagare från enheten och för enheter som redan använder CAN-material och som behöver utbilda ny personal eller komplettera personalens utbildning. I priset ingår heldagsseminarium med lunch och 3 x kaffe, fleranvändarlicens, utbildningsintyg och arbetsmaterial (= komplett CAN-paket). SEMINARIUM, på den egna enheten kan ske efter överenskommel

För större enheter lämpligt att skicka några personer som skall utgöra "nyckelpersoner" för CAN-metoden och föra kunskapen vidare och informera kollegor på enheten. Vid "intern" "utbildning" av kollegor, som skall arbeta med metoden, är det viktigt att inse att något formellt utbildningsintyg INTE kan ges och att dessa personer endast kan använda metoden inom den egna enheten med tillgång till utbildade handledare.

Uppdatering av en äldre CAN-version till aktuell version för användare som redan innehar licens: 800 kr (+ porto + moms) för ett komplett CAN-paket. Kontrollera under fliken "Bilagor" att Ni arbetar med den senaste versionen av CAN.

IPT-k

Kostnad för en LICENS med ett komplett IPT-k paket: 4.600 kr (+ frakt + moms), inkluderande: 1. Detaljerad, självinstruerande Manual med stort antal demonstrationsexempel. 2. 28 st A4 bilder i färg med olika situationer för Verbala övningar, plastade 3. Kort med tryck i tre format och tre färger för Kortsorterings-övningar, plastade 4. Fakta- och Känsloorienterade ord och meningar tryckta på färgade kort för olika Verbala övningar, plastade 5. Informationsblad till klient och anhörig, 1-2 6. Registreringsblankett 7. Rekryteringsunderlag 8. Materialet 2 – 7 på en cd-skiva för egna, fler utskrifter efterhand om materialet blir slitet "Fusklapp" för terapeuten!

Kostnad för extra Manual: 800 kr (+ frakt + moms).

Samtliga beställningar levereras inom en månad efter beställningsdatum.

SEMINARIER på den egna enheten kan genomföras efter överenskommelse.

ÖPPET seminarium i Jönköping enligt annonsering på Hemsidan och/eller via e-postinbjudan. Heldag med Utbildningsintyg. Max 25 deltagare. Seminariekostnad: 3.800 kr + moms per deltagare. Rabatt:1.000 kr rabatt per person för enheter som skickar fler deltagare från enheten och för enheter som redan använder IPT-k-material och som behöver utbilda ny personal eller komplettera personalens utbildning. I seminariekostnaden ingår heldagsseminarium med utbildningsmaterial FÖR SEMINARIET, användarlicens, utbildningsintyg, lunch, 3 x kaffe.

För större enheter lämpligt att skicka några personer som skall utgöra "nyckelpersoner" för IPT-k metoden och föra kunskapen vidare och informera kollegor på enheten. Vid "intern" "utbildning" av kollegor, som skall arbeta med metoden, är det viktigt att inse att något formellt utbildningsintyg INTE kan ges och att dessa personer endast kan använda metoden inom den egna enheten med tillgång till utbildade handledare. IPT-k paketet, med manual och arbetsmaterial, är kärnan i metoden och alltså nödvändigt att införskaffa för varje enhet som avser använda IPT-k metoden.

I samband med seminariedeltagande gäller reducerat "seminariepris": 3.600:- (ord. pris: 4.600:-) på ett KOMPLETT IPT-k paket och/eller på en extra Manual, "seminariepris": 700:- (ord. pris: 800:-). Efter seminariet erbjuds kostnadsfri support via e-post eller telefon